Bli medlem

Bli medlem!

Svelvik Sykleklubb ønsker flere medlemmer. Dette gjelder såvel barn og ungdom fra 8 år og oppover såvel som veteraner i alle aldre som liker å sykle på tur og/eller delta på turritt.

Medlemsportal:

Vi har lagt til rette en medlemsportal hvor man melder inn de aktuelle familiemedlemmer og gir riktige personopplysninger. Dette sikrer at vi har korrekte opplysninger på alle og forbedret mulighet til å nå ut til våre medlemmer.

NB! Lisenser for å sykle ritt kan ikke aktiveres før kontingent er betalt!

Innmelding:

Innmelding – klikk her

Om medlemskap:

Kontigenten er for medlemskap i Svelvik Sykleklubb med undergrupper.

Kontigentene dekker følgende:

Medlemskap Pris Inkluderer
Medlemskap Trening Medl.pris drakt NCF lisens
Aktiv tom. 12 år 650 X X X    –
Aktiv 13-16 år 800 X X X    –
Aktiv 17+ år 900 X X X    –
Familie 1200 X X X    –
Støtte / passiv 300 X    –
Fjernmedlem** 300 X    –

* Familiemedlemskap kan benytte i kombinasjon far og/eller mor og sine barn/stebarn. Den kan dekke inntil 2 foreldre og barn til og med fylte 20 år, som tilhører samme husstand.

**  Gjelder kun for de bosatt utenfor kommunene Svelvik, Sande, Drammen, Hurum og Røyken. Fjernmedlemskapet gir mulighet for å bestille lisens gjennom klubben. Lisens faktureres separat fra NCF.

Har du spørsmål kan du kontakte:
Inge Wergeland  92 49 76 64     kasserer@svelvik-sk.no
Espen Johansen 95 04 13 63       leder@svelvik-sk.no

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s