Nytt fra styret

Kort fra styremøte 20.jan 2014

 • Slettestrand
  • Fortsatt 10 plasser ledig
 • CX 2014
  • Vi går for å arrangere igjen
 • Merida Terrencamp.
  • Vi kjører tilsvarende opplegg som i fjor. Justerer egenandel ift hva vi budsjetterer med.
 • Økonomi
  • Regnskap gjennomgått og første utkast til budsjett gjennomgått.
 • Støtteordninger.
  • Terje og Inge sjekker støtteordninger.

 

Kort fra styremøte 7.jan 2014

 • Slettestrand
  • 36 plasser (40 totalt, men noe holdt av til instruktør mm.)
  • Egenandel barn opp til f-år 2002 settes til 650,-
  • Egenandel voksne settes til 1150,-
  • Klubben subsidierer arrangementet med ca 20.ooo totalt
  • Deltagerne ordner reise selv.
 • Sesongstart
  • Utgangspunktet er første onsdag etter påske.
  • Treningsgruppene planlegger en enkel og sosial markering av sesongstart
 • Årsmøte
  • Settes til 3.mars
 • Tour of Norway for Kids
  • Vedtatt å arrangere 15.juli. Vi bruker området rundt Strømmbanen
 • Søknad om delt lisens terreng/landevei fra utøver
  • Godkjent

 

Kort fra styremøte 14.okt 2013

 • Ritt- og reisestøttesatsene for 2013 er fastsatt.
  NB: Budsjettrammer for dette fastsettes av årsmøtet. Styret fastsetter retningslinjene og satsene.
 • Avslutningskveld settes til 13/11. Anita/Roar ordner lokaler.
 • Slettestrand
  Må sette opp opplegg, egenandel, budsjett, påmelding. Styret må ha en representant som tar litt “administrativt ansvar”. Runar og Magne kjører samme opplegg som sist. Rekrutter i tillegg. De må ha en trener.
 • Lagerrom
  Vi har begge rommene.  Må spørre Sondre om å bytte låssylinder. Roar må ha en av nøklene. Ellers fordele åp de trenere som trenger nøkkel.
 • Terrengtrenersamling
  Wang i Tønsberg har tatt initiativ til å etablere et treningsfellesskap for terrengsyklister i 12-16 års alder. Første møte 21/10. Bjørn S stiller.

 

Fortsetter som påmelding/administrasjonspunkt for Allidretten

Med utgangpunkt i fjorårets avtale med Allidretten, fortsetter SSK å fungere som påmeldingsinstans for Allidretten. Utgangpunktet er at de klubbene som er igjen i Allidretten, må samarbeide for å bevare tilbudet, og Allidretten har vært et fint utstilingsvindu for klubben.

6/10-2013

Nye SSK profilelementer

Denne skal brukes av demed funksjon i klubben; trenere, kontrollkomite og styre i forbindelse med brev eller andre dokumenter.SSK_Brevmal_2012Ny logo.  Skal brukes som  logo i alle sammenhenger logo skal benyttes. Høyreklikk og velg lagre bilde.

Fra styremøte 9.sept 2013
Sak 1 : Neptunrittet

 • Evalueringene har vært positive. Noen punkter her og der å ta tak i.
 • Både Styret og Neptunrittets ledelse er positive til videre satsing.
 • Klubbens normale aktivitet – det vil si tiltak for å bygge et sosialt miljø rundt treninger og klubbcup skal ikke rammes, men bringes opp på normalt nivå, i motsetning til i år, da vi bevisst justerte ned tiltakene på andre fronter for å frigjøre kapasitet til Neptunrittet.
 • Neptunrittets ledelse har mandat til å sette i gang arbeidet med budjsett og organisasjonsplan og oversender styret.

Sak 2 : Ideer rundt klubblokale.

 • Detaljer rundt dette frigjøres senere. Dette er kun på idestadiet og det vil utredes mer.

Referater på webben er ikke uttømmende og detaljerte – men inneholder kun på overskriftsnivå hva som behandles av styret. Dersom det ønskes innsyn i en spesiell sak må direkte forespørsel rettes til styret.

Fra styremøte 2.sept

Sak 1 : Neptunrittet

 • Har fått forslag på møte med Neptunrittets ledelse 9/9.
 • Drøftet hvilke utfordringer arrangementet gir og hva som er viktige premisser for klubben for videre satsing.

Sak 2 : Reisestøtte

 • Forslag er sendt ut av Sindre før sommer. Styret har ikke rukket ta stilling til det ennå. Forslaget sendes ut på nytt og besluttes asap.

Sak 3 : Årshjul

 • Plan for 2014 må utarbeides.
 • Grovskissen er satt opp.

Sak 4 : Bankettrittet

 • Espen og Sondre har igangsatt aktiviteter.

Sak 5 : CX ritt

 • Samme mal som i fjor.

Sak 6 : Sesongavslutning.

 • Etter høsten
 • Bowling 1

Referater på webben er ikke uttømmende og detaljerte – men inneholder kun på overskriftsnivå hva som behandles av styret. Dersom det ønskes innsyn i en spesiell sak må direkte forespørsel rettes til styret.

Fra styremøte 13/1-2013

 • Gjennomgang av regnskap. Ligger an til solid pluss.
 • Status på forhåndsbestillinger av drakter gir “all time high”
 • Innspill om supporterdrakt. Løpedrakten fungerer som dette.
 • Forslag om å gi trenerne et draktsett som gave. Forslaget ikke vedtatt. Mange i klubben yter mye uten å be om noe. Vi fortsetter med ildsjel-ånd.
 • Vedtatt å utstyre trenerne med gule vester med “Trener” på.
 • Informasjon om status Neptunrittet
 • Endring av klubblogo. Den nye, runde, logoen vil brukes først og fremst framover. Den er mer kompakt og lett å plassere, og er allerede i bruk på enkelte medaljer mm.
 • Årsmøte fastsatt til 5.mars
 • Glava Tour sykler gjennom Svelvik 17. mai. De trenger løypevakter
 • Må fordele oppgaver til neste års sykkelsesong. Vi må lage vårt “Årsjhul”
 • Vedtatt å subsidiere Merida Terreng Camp
 • Sjekke betalingsmetode for draktkjøp
 • Forslag om å arrangere temakvelder; mekkekurs, treningsveiledning, utstyrskurs
 • Forslag om å stille ut draktene og skilt om medlemskap på et sentralt sted i byen. Vi prøver å finne muligheter.

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s