Støtteordninger

Viktig angående støtteordninger

Ildsjeler i klubben jobber hardt på frivillig basis for å bygge et godt miljø og en klubb som gir god grobase for barn og ungdom. Det vi tilbyr er:

  • Trening og opplæring i sykkelsporten
  • Et miljø hvor inkludering og toleranse verdsettes
  • Sosialt samlingspunkt
  • Økonomisk dekning av ritt-deltagelse (bevilgninger og regler fastsettes av styret årlig)
Vi forventer at de som tar del i disse godene tar dette til følge:
  • Stiller på ritt i vår klubbdrakt og deltar under vår klubbs navn.
  • Stiller på premiesermonier på rittene i vår drakt.
  • Stiller på treninger, i den grad det er praktisk, i våre drakter, eller alternativt i “nøytrale” drakter og/eller souvenirdrakter. Ikke bruke andre klubb- eller “team”-drakter fra virksomme norske lag. Merk: Proffdrakter for toppdivisjonen, som feks. Team Sky regnes i denne sammenheng som souvenirdrakter.
  • Følger reglene i konkurranse og respekterer antidopingarbeidet innen idretten.
  • Utviser fair play under konkurranse og behandler konkurrentene med respekt.
  • Ikke bruker dårlig språk eller dårlig adferd under trening eller ritt.
Passive medlemmer som ikke drar nytte av klubben, stilles det mindre krav til, og kan om ønskelig sykle under uformelle lagnavn og med andre sykkelrakter. Men vi vil oppfordre til å tenke patriotisk på lokalsamfunnet Svelvik og representere Svelviks sykleklubb med stolthet.

 

 

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s