Vår treningsfilosofi

Trening i Svelvik SK

Til foreldre og foresatte av rekrutter og unge syklister.

 

Vår grunnidé for barnetrinnet.

Svelvik Sykleklubb skal utvikle morgendagens utøvere gjennom bygging av sosiale ferdigheter, toleranse, og samhold. Både barna og foreldrene må delta i å bygge et miljø som fokuserer på å akseptere hverandre og prioritere trivsel på trening og individuelle mestringsoppgaver fremfor utstyrsfokus og resultatjag.

Vi er sterke i troen på at dette fundamentet skaper forutsetningene for å lykkes senere i sporten, og det vil også gi verdifulle ferdigheter utenfor sportsarenaen. Det er viktig at alle foreldre forstår hva dette innebærer fullt ut, og går til trening med en innstilling om å være en positiv faktor i miljøet vært. Når foreldrene går foran og viser engasjement og sprotsmanship, så innspirerer dette barna. 

Sykkelsport er allsidig idrett. Det kreves på den ene siden forståelse for mekanikk, fysikk, regler og samarbeid. På den andre siden kondisjon, styrke samt motoriske og tekniske ferdigheter.

Dette er noen av de egenskapene vi som trenere, gjennom lek og fartsfylte aktiviteter på sykkelen, skal prøve å utvikle hos de unge utøverne.

Vi har ett motto som sier at hos oss finnes det ikke innbyttere. Svelvik Sykleklubb ønsker gjennom vårt arbeid å utvikle gode individuelle utøvere og lagspillere. Sykkelsport er lagidrett selv om mye av det å mestre utfordringer, samt strekke seg prestasjonsmessig er knyttet til utøverens egen innsats

 

Påbudt Utstyr

Alle som deltar i organisert trening skal derfor ha forsvarlig utstyr som begrenser risikoen for ulykker med skader.

  • Hjelm som er hel og har de nødvendige egenskaper som sikkerhetsutstyr. Hjelm må brukes i all trening og konkurranse.
  • Alle som deltar på trening skal ha med en reserveslange eller lappesaker til sin sykkel. Denne kan være festet godt til sykkelen. Grunnen til dette er at det i noen tilfeller har hendt at utøvere har måtte avbryte treningen ute i terrenget, pga punktering. Vi som trenere har ikke slanger annet til eget bruk ved punktering. Det er veldig kjedelig å trille sykkelen tilbake til Ebbestad for å vente kanskje i en time på å bli hentet.
  • Sykkelen som brukes må være i forsvarlig stand. Utøvere kan ikke delta på trening eller ritt med sykler som feks; mangler bremsekraft på begge hjulene, hvor kritiske deler sitter løst, slik som sete, styre, pedaler mm. Generelt oppfordrer vi foreldrene til å sjekke sykkelen jevnlig, olje og sikre at alt sitter godt og fungerer som det skal.

Anbefalt utstyr.

Vi anbefaler bruk av sykkelhansker for å for å skåne hender ved ett uhell. Man må påberegne at man kan velte en gang i blant.

For de som er på et alderstrinn hvor dette tilbys, anbefaler vi ”klikk-pedaler”. En del foreldre er ofte skeptiske til disse til å begynne med fordi man ”sitter fast” på pedalen. Men på samme måte som med en slalomski-binding, er det en justeringssak hvor lett pedalen løser seg ut. Faren med å bruke vanlige pedaler er at når man sykler i terrenget, blir sykkelen (og pedalene) ofte våte, sølete og glatte. Dersom foten glipper i stor fart, kan dette skape vonde ulykker. Det er helt enkelt langt sikrere å sykle med slikt utstyr.

Det er greit at utøveren bruker tøy som sitter godt inn til kroppen, slik at man ikke hefter tøy inn i kjeder eller hjul. Det er også viktig at man er riktig kledd etter værforholdene. Å fryse er ikke særlig behagelig eller sunt.

Sykkelen ellers

Til trening på barne trinnet anbefaler vi en sykkel som i utgangspunktet er beregnet på allsidig bruk. De fleste har en sykkel til terrengbruk / turbruk.

Sykkelen til utøveren må derimot være i god teknisk stand. Vi som trener vil at barna skal ha det moro på en trygg sykkel, og vil derfor si i fra hvis vi ser at det er noe som kan utgjøre en fare for sikkerheten til utøveren. Er det noe dere lurer på vedrørende dette så spør treneren.

Vennlig hilsen

Trenerteamet.

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s